...for flipperfrelste nordmenn

5/5/2014 


 MENY
 Hovedsiden
 Artikkelarkiv
 Forum
 Betroelser
 Chat
 Downloads
 Kjøp og Salg
 Entusiaster
 Flipperordboken
 Manualer
 Linker
 Søk
 Om SpilleDilla.com

 NYHETER
NÆRMERE MONOPOL PÅ UTBETALINGSAUTOMATER
I følge et skriv til Norsk Lotteri- og automatbransjeforening (NOAF) som er gjengitt på Flipperspill.com har Odelstinget vedtatt å gi Norsk Tipping enerett på oppstilling og drift av utbetalingsautomater.

Det er Odelstingsproposisjon nr 44 som har vært til behandling, som er en tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 14. mars 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II). I korte trekk beskriver denne et rammesett for utbetalingsautomater fremover, hvor kun en aktør har tillatelse til å avholde lotteri ved bruk av utbetalingsautomat. Pr. i dag er denne aktøren Norsk Tipping.

Det er vanskelig å skaffe seg et komplett bilde over situasjonen rundt dette, og hverken Odelstinget eller Kultur- og Kirkedepartementets hjemmesider inneholder fersk informasjon om dette. Imidlertid peker det seg klart ut at automatbransjen nærmet samlet stiller seg imot enerettsforslaget. Dette kan en selv se ved å lese innleverte høringsuttalelser.


I proposisjonens avsnitt "hovedinnholdtekst" kan en lese følgende: Hovedbegrunnelsen for regjeringens forslag om opprydding på gevinstautomatmarkedet er et ønske om å kunne bekjempe spilleavhengighet og forebygge kriminalitet mer effektivt, få bedre kontroll med misligheter i bransjen, og kunne håndheve 18 års grensen strengere.

Disse argumentene har ingen parter i denne saken offentlig sagt seg uenig i. Alle poengterer dette som viktige prinsipper.

I forslaget legges det opp til at automatdriften effektiviseres, samtidig som antallet automater reduseres. Det sier seg selv at dette får voldsomme konsekvenser for dagens aktører. Mange vil trolig måtte legge opp driften, og tap av arbeidsplasser vi være et uungåelig faktum.

Are Stig Larsen - 6/19/2003

 PARTNERE
 Flipperspill.com
 popbumper.no
 Flipperspel.nu
 BigBoppers.no
 Automater.no
 SPONSORER

 MASKININFO
 Atari (76-83)
 Bally (31-88)
 CapCom (95-96)
 ChicagoCoin (32-77)
 DataEast (87-94)
 Gottlieb (31-83)
 Midway (59-78)
 Sega (1994-1999)
 Stern (77-)
 Williams (44-99)


Ansvarlig Redaktør:
Christian Grande
Copyright 2002-2006 (c) SpilleDilla.com

Om oss
Bli skribent!